Posledné 2 položky (Obchodné podmienky Sensus Slovensko a.s. a Video) patria materskej firme. NAŠE OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ MIERNE ODLIŠNÉ.

Loading...