CENNÍK

SYSTÉMY DIAĽKOVÝCH ODPOČTOV

Strana

Sensus RF rádiosystém                                            1

Systém odčítania meračov cez pevnú sieť M-BUS                                                                                    13

Frekvenčný prevodník                                           14

Zapisovač nameraných hodnôt CDL                   15

GSM modem                                                           16

Pochôdzkový systém odpočtu bytových meračov                                                                                    17

Lokálny automatizovaný zber dát z meračov s

výstupom wM-Bus                                                18

OMEA systém                                                           19

Inteligentný SMART koncový bod merania

DN 15 - 40, DN40/50

T50, MAP 16(bar)

- schválenie typu v zmysle Smernice MID 2004/22/EG

- jedinečný rozsah merania Q3/Q1 = R = 800

- bezkontaktný princíp merania, redukcia tlakových strát

 • stupeň krytia IP 68
 • meranie nezávislé od teploty, tlaku a znečistenia vody
 • montáž do všetkých montážnych polôh bez nutnosti ukľudňujúcich dĺžok (U0D0)
 • jedinečná inštalácia, automatická detekcia smeru prúdenia
 • dlhodobá spoľahlivosť, žiadna údržba, tichá prevádzka, recyklovatelný materiál
 • batériové napájanie batériou s očakávanou životnosťou - 15 rokov
 • integrovaný datalogger
 • integrovaná rádiová technológia 868 alebo 433 MHz, odčítanie walk-by alebo drive-by
 • OMS otvorený systém v móde T1
 • alarmové hlásenie - netesnosť potrubia, spätný tok, porušenie potrubia, detekcia ovplyvňovania s identifikovaním začiatku a konca

Typ - formulácia textu pre objednávanie

DN

Q3

T

Pripojovací závit / Menovitá svetlosť

MAP

(PN)

Rozsah

R=Q3/Q1

Stav.dĺžka

(mm)

Cena €/1 ks

iPERL - inteligentný koncový bod merania, rádiofrekvencia 868 MHz

iPERL 015 L110 G3/4 Q3 2.5 R800 M3 868 NR

15

2,5

 

G3/4 / R1/2

 

 

110

130

IPERL 020 L105 G1 Q3 4 R800 M3 868 NR

 

 

 

 

 

 

105

137

IPERL 020 L165 G1 Q3 4 R800 M3 868 NR

20

4

 

G1 / R3/4

 

 

165

137

IPERL 020 L190 G1 Q3 4 R800 M3 868 NR

 

 

 

 

 

 

190

137

IPERL 025 L260 G1 1/4 Q3 6.3 R800 M3 868 NR

25

6,3

50

G 1 1/4/ R1

16

800

 

184

iPERL 025 L260 G1 1/4 Q3 10 R800 M3 868 NR

10

260

184

iPERL 032 L260 G1 1/2 Q3 10 R800 M3 868 NR

32

 

G1 1/2/ R1 1/4

 

 

 

184

iPERL 040 L300 G2 Q3 16 R800 M3 868 NR

40

 

 

G 2/ R1 1/2

 

 

300

198

IPERL 050 L270 FL Q3 16 R800 M3 868 NR

50

16

 

DN40 / DN50

 

 

270

320

iPERL 050 L300 FL Q3 16 R800 M3 868 NR

 

 

 

 

300

330

iPERL - in teligentn ý koncový bod mera nia, rádio frekvenci a 433 MHz

iPERL 015 L110 G3/4 Q3 2.5 R800 M3 433 NR

15

2,5

 

G3/4 / R1/2

 

 

110

130

IPERL 020 L105 G1 Q3 4 R800 M3 433 NR

 

 

 

 

 

 

105

137

IPERL 020 L165 G1 Q3 4 R800 M3 433 NR

20

4

 

G1 / R3/4

 

 

165

137

IPERL 020 L190 G1 Q3 4 R800 M3 433 NR

 

 

 

 

 

 

190

137

IPERL 025 L260 G1 1/4 Q3 6.3 R800 M3 433 NR

25

6,3

50

G 1 1/4/ R1

16

800

 

184

iPERL 025 L260 G1 1/4 Q3 10 R800 M3 433 NR

10

260

184

iPERL 032 L260 G1 1/2 Q3 10 R800 M3 433 NR

32

 

G1 1/2/ R1 1/4

 

 

 

184

iPERL 040 L300 G2 Q3 16 R800 M3 433 NR

40

 

 

G 2/ R1 1/2

 

 

300

198

IPERL 050 L270 FL Q3 16 R800 M3 433 NR

50

16

 

DN40 / DN5

 

 

270

320

iPERL 050 L300 FL Q3 16 R800 M3 433 NR

 

 

 

 

300

330

NR - spätná klapka

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Vyššie uvedené ceny pre meradlá so štandardnou záručnou dobou 24 mesiacov. Na požiadanie spracujeme cenovú ponuku na meradlá s predĺženou záručnou dobou 12 rokov.

Koncový bod merania iPERL je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné kompo­nenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

s elektronickým počítadlom

DN 15 - 40

T50 (na studenú vodu do 50°C )

pracovný tlak MAP 16 (bar)

- bezkonkurenčná presnosť a merací rozsah

- nízka tlaková strata

- jednoduchá manipulácia

 • plne kompatibilný s požiadavkami pre styk s pitnou vodou
 • priateľský k životnému prostrediu
 • vysoká odolnosť voči nečistotám nachádzajúcim sa vo vode
 • bezhlučná prevádzka
 • integrovaná rádiová technológia 868 MHz, odčítanie walk-by alebo drive-by
 • integrovaná rádiová technológia pre wireless komunikáciu
 • počítadlo s integrovanou batériou s očakávanou životnosťou 12 rokov

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

Rozsah R=Q3/Q1

Stav.dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

štandardné prevedenie

640 015 L110 G3/4 Q3 2,5 R400 868RF

2,5

15

 

 

110

104,20

640 015 L165 G3/4 Q3 2,5 R400 868RF

 

400

165

106,00

640 020 L165 G1 Q3 4 R400 868RF

4

20

 

107,80

640 020 L190 G1 Q3 4 R400 868RF

16

 

190

111,80

640 025 L260 G5/4 Q3 6,3 R315 868RF

6,3

25

 

 

206,50

640 025 L260 G5/4 Q3 10 R315 868RF

10

 

315

260

206,50

640 032 L260 G6/4 Q3 10 R315 868RF

32

 

 

211,80

640 040 L300 G2 Q3_16 R315 868RF

16

40

 

 

300

241,60

Typ - popis

 

 

 

Obj.číslo

Cena €/1 ks

Príslušenstvo

Spätná klapka DN 15 (iba pre stavebnú dĺžku 165 mm)

03150637

1,6

Spätná klapka DN20

03150638

2

Spätná klapka DN25

03150639

3,6

Spätná klapka DN40

03150632

12

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania 640 je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné kompo­nenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

s elektronickým počítadlom

DN 15 - 40

T50 (na studenú vodu do 50°C )

pracovný tlak MAP 16 (bar)

- bezkonkurenčná presnosť a merací rozsah

- nízka tlaková strata

- jednoduchá manipulácia

 • plne kompatibilný s požiadavkami pre styk s pitnou vodou
 • priateľský k životnému prostrediu
 • vysoká odolnosť voči nečistotám nachádzajúcim sa vo vode
 • bezhlučná prevádzka
 • integrovaná rádiová technológia 433 MHz, odčítanie walk-by alebo drive-by
 • integrovaná rádiová technológia pre wireless komunikáciu
 • počítadlo s integrovanou batériou s očakávanou životnosťou 12 rokov

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

Rozsah R=Q3/Q1

Stav.dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

štandardné prevedenie

640 015 L110 G3/4 Q3 2,5 R400 433RF

2,5

15

16

400

110

104,20

640 015 L165 G3/4 Q3 2,5 R400 433RF

165

106,00

640C 020 L165 G1 Q3 4 R400 433RF

4

20

107,80

640 020 L190 G1 Q3 4 R400 433RF

190

111,80

640 025 L260 G5/4 Q3 6,3 R315 433RF

6,3

25

315

260

206,50

640 025 L260 G5/4 Q3 10 R315 433RF

10

206,50

640 032 L260 G6/4 Q3 10 R315 433RF

32

211,80

640 040 L300 G2 Q3_16 R315 433RF

16

40

300

241,60

Typ - popis

Obj.číslo

Cena €/1 ks

Príslušenstvo

Spätná klapka DN 15 (iba pre stavebnú dĺžku 165 mm)

03150637

1,6

Spätná klapka DN20

03150638

2

Spätná klapka DN25

03150639

3,6

Spätná klapka DN40

03150632

12

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania 640 je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné kompo­nenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

s kompozitným puzdrom

a elektronickým počítadlom

DN 15 - 20

T50 (na studenú vodu do 50°C )

pracovný tlak MAP 16 (bar)

- ultra ľahký a robustný

- jednoduchá manipulácia

 • plne kompatibilný s požiadavkami pre styk s pitnou vodou
 • bezkonkurenčná presnosť a merací rozsah
 • vysoká odolnosť voči nečistotám nachádzajúcim sa vo vode
 • bezhlučná prevádzka
 • integrovaná rádiová technológia 868 alebo 433 MHz, odčítanie walk- by alebo drive-by
 • integrovaná rádiová technológia pre wireless komunikáciu
 • počítadlo s integrovanou batériou s očakávanou životnosťou 12 rokov

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

Rozsah R=Q3/Q1

Stav.dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

štandardné prevedenie

640C 015 L110 G3/4 Q3 2,5 R400 868RF

2,5

15

16

400

110

89,20

640C 015 L110 G3/4 Q3 2,5 R400 433RF

89,20

640C 015 L165 G3/4 Q3 2,5 R400 868RF

165

91

640C 015 L165 G3/4 Q3 2,5 R400 433RF

91

640C 020 L165 G1 Q3 4 R400 868RF

4

20

92,80

640C 020 L165 G1 Q3 4 R400 433RF

92,80

640C 020 L190 G1 Q3 4 R400 868RF

190

96,80

640C 020 L190 G1 Q3 4 R400 433RF

96,80

koaxiálne prevedenie

640C M Q3 2,5 400 868RF

2,5

 

16

400

 

90,15

640C M Q3_2,5 400 433RF

 

 

90,15

Typ - popis

Obj.číslo

Cena €/1 ks

Príslušenstvo

Spätná klapka DN 15 (iba pre stavebnú dĺžku 165 mm)

03150637

1,6

Spätná klapka DN20

03150638

2

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania 640C je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné kompo­nenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

- počítadlo s integrovanou rádiokomunikáciou na frekvencii 868 alebo 433 MHz a data loggerom

- LC-displej

- prenos dát šifrovaný

- typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus

- unikátny merací rozsah

- vysoká preťažiteľnosť

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- pri montáži nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky

 • montáž do horizontálnej i vertikálnej polohy
 • vodomer s rádiokomunikáciou pre walk-by/drive-by

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

Rozsah R=Q3/Q1

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

vodomer komplet 868 MHz

MeiStreamRF T50 MAP16 DN40 L220 Q3 25 R63 868

25

40

16

R63

220

346

MeiStreamRF T50 MAP16 DN50 L200 Q3 40 R100 868

40

50

R100

200

349

MeiStreamRF T50 MAP16 DN50 L270 Q3 40 R100 868

40

50

270

357

MeiStreamRF T50 MAP16 DN65 L200 Q3 63 R100 868

63

65

200

359

MeiStreamRF T50 MAP16 DN65 L300 Q3 63 R100 868

63

65

300

373

MeiStreamRF T50 MAP16 DN80 L225 Q3 100 R100 868

100

80

225

433

MeiStreamRF T50 MAP16 DN80 L200 Q3 100 R100 868

100

80

200

433

MeiStreamRF T50 MAP16 DN80 L300 Q3 100 R100 868

100

80

300

444

MeiStreamRF T50 MAP16 DN100 L250 Q3 160 R100 868

160

100

250

458

MeiStreamRF T50 MAP16 DN100 L360 Q3 160 R100 868

160

100

360

474

MeiStreamRF T50 MAP16 DN125 L250 Q3 160 R100 868

160

125

250

591

MeiStreamRF T50 MAP16 DN150 L300 Q3 400 R100 868

400

150

300

832

MeiStreamRF T50 MAP16 DN150 L500 Q3 400 R100 868

400

150

500

872

MeiStreamRF T50 MAP16 DN200 L350 Q3 630 R100 868

630

200

350

1011

MeiStreamRF T50 MAP16 DN250 L450 Q3 630 R100 868

630

250

450

1599

MeiStreamRF T50 MAP16 DN300 L500 Q3 1000 R63 868

1000

300

R63

500

1993

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania MeiStreamRF je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné komponenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

- počítadlo s integrovanou rádiokomunikáciou na frekvencii 868 alebo 433 MHz a data loggerom

- LC-displej

- prenos dát šifrovaný

- typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus

- unikátny merací rozsah

- vysoká preťažiteľnosť

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- pri montáži nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky

 • montáž do horizontálnej i vertikálnej polohy
 • vodomer s rádiokomunikáciou pre walk-by/drive-by

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

Rozsah R=Q3/Q1

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

vodomer komplet 433MHz

MeiStreamRF T50 MAP16 DN40 L220 Q3 25 R63 433

25

40

16

R63

220

346

MeiStreamRF T50 MAP16 DN50 L200 Q3 40 R100 433

40

50

R100

200

349

MeiStreamRF T50 MAP16 DN50 L270 Q3 40 R100 433

40

50

270

357

MeiStreamRF T50 MAP16 DN65 L200 Q3 63 R100 433

63

65

200

359

MeiStreamRF T50 MAP16 DN65 L300 Q3 63 R100 433

63

65

300

373

MeiStreamRF T50 MAP16 DN80 L225 Q3 100 R100 433

100

80

225

433

MeiStreamRF T50 MAP16 DN80 L200 Q3 100 R100 433

100

80

200

433

MeiStreamRF T50 MAP16 DN80 L300 Q3 100 R100 433

100

80

300

444

MeiStreamRF T50 MAP16 DN100 L250 Q3 160 R100 433

160

100

250

458

MeiStreamRF T50 MAP16 DN100 L360 Q3 160 R100 433

160

100

360

474

MeiStreamRF T50 MAP16 DN125 L250 Q3 160 R100 433

160

125

250

591

MeiStreamRF T50 MAP16 DN150 L300 Q3 400 R100 433

400

150

300

832

MeiStreamRF T50 MAP16 DN150 L500 Q3 400 R100 433

400

150

500

872

MeiStreamRF T50 MAP16 DN200 L350 Q3 630 R100 433

630

200

350

1011

MeiStreamRF T50 MAP16 DN250 L450 Q3 630 R100 433

630

250

450

1599

MeiStreamRF T50 MAP16 DN300 L500 Q3 1000 R63 433

1000

300

R63

500

1993

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania MeiStreamRF je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné komponenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

- počítadlo s integrovanou rádiokomunikáciou na frekvencii 868 alebo 433 MHz a data loggerom

- LC-displej

- prenos dát šifrovaný

- typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus

- unikátny merací rozsah

- vysoká preťažiteľnosť

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- pri montáži nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky

- montáž do horizontálnej polohy

- vodomer s rádiokomunikáciou pre walk-by/drive-by

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

Rozsah R=Q3/Q1

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

vodomer komplet 868 MHz

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN40 L220 Q3 25 R315 868

25

40

16

R315

220

466

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN50 L200 Q3 25 R315 868

50

200

474

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN50 L270 Q3 25 R315 868

270

514

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN50 L300 Q3 25 R315 868

300

525

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN65 L200 Q3 40 R315 868

40

65

200

618

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN65 L300 Q3 40 R315 868

300

658

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN80 L225 Q3 63 R315 868

63

80

225

755

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN80 L300 Q3 63 R315 868

300

788

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN80 L350 Q3 63 R315 868

350

824

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN100 L250 Q3 100 R315 868

100

100

250

839

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN100 L360 Q3 100 R315 868

360

864

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN100 L350 Q3 100 R315 868

350

864

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN150 L300 Q3 250 R315 868

250

150

300

1214

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN150 L500 Q3 250 R315 868

500

1328

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania MeiStreamRF Plus je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné komponenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

- počítadlo s integrovanou rádiokomunikáciou na frekvencii 868 alebo 433 MHz a data loggerom

- LC-displej

- prenos dát šifrovaný

- typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus

- unikátny merací rozsah

- vysoká preťažiteľnosť

- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154

- pri montáži nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky

- montáž do horizontálnej polohy

- vodomer s rádiokomunikáciou pre walk-by/drive-by

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

Rozsah R=Q3/Q1

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

vodomer komplet 433 MHz

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN40 L220 Q3 25 R315 433

25

40

16

R315

220

466

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN50 L200 Q3 25 R315 433

50

200

474

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN50 L270 Q3 25 R315 433

270

514

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN50 L300 Q3 25 R315 433

300

525

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN65 L200 Q3 40 R315 433

40

65

200

618

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN65 L300 Q3 40 R315 433

300

658

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN80 L225 Q3 63 R315 433

63

80

225

755

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN80 L300 Q3 63 R315 433

300

788

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN80 L350 Q3 63 R315 433

350

824

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN100 L250 Q3 100 R315 433

100

100

250

839

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN100 L360 Q3 100 R315 433

360

864

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN100 L350 Q3 100 R315 433

350

864

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN150 L300 Q3 250 R315 433

250

150

300

1214

MeiStreamRF Plus T50 MAP16 DN150 L500 Q3 250 R315 433

500

1328

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania MeiStreamRF Plus je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné komponenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Priemyselný vodomer

DN50 ... DN100

T30 (na studenú vodu do 30°C )

pracovný tlak MAP 16 (bar)

- počítadlo s integrovanou rádiokomunikáciou na frekvencii 868 alebo

433 MHz a data loggerom

- LC-displej

- prenos dát šifrovaný

 • pre systémy s veľkým rozpätím prietokov
 • pre načítanie malých prietokov - vysoká preťažiteľnosť
 • meracia jednotka vymeniteľná a overovaná pre všetky veľkostí

DN 50, 65, 80 i 100

 • stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
 • pri montáži nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky
 • pre montáž do horizontálneho alebo vertíkálneho potrubia
 • vodomer s rádiokomunikáciou pre walk-by/drive-by

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

(PN)

Rozsah

R=Q3/Q1

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

rádiofrekvencia 868 MHz

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN50 Q3 25 R1600 868

25

50

16

1600

270

1025

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN65 Q3 40 R2500 868

40

65

2500

300

1176

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN80 Q3 63 R4000 868

63

80

4000

300

1040

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN100 Q3 100 R6300 868

100

100

6300

360

1086

rádiofrekvencia 433 MHz

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN50 Q3 25 R1600 433

25

50

16

1600

270

1025

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN65 Q3 40 R2500 433

40

65

2500

300

1176

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN80 Q3 63 R4000 433

63

80

4000

300

1040

MeiTwinRF T30 MAP16 612MTW DN100 Q3 100 R6300 433

100

100

6300

360

1086

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania MeiStreamRF Plus je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné komponenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Statický priemyselný vodomer

DN50 - 300

T50 (na studenú vodu do 50°C )

pracovný tlak MAP 16 (bar)

 • ultrazvukový vodomer bez pohyblivých častíc alebo iných prekážok prietoku
 • bezúdržbová prevádzka
 • jedinečný merací rozsah R1000
 • počítadlo s integrovanou rádiokomunikáciou na frekvencii 868 alebo 433 MHz a data loggerom
 • LC-displej , prenos dát šifrovaný
 • meranie veľkých rozsahov, napr. za čerpadlom v závlahových systémoch
 • meranie malých prietokov, napr. počas čiastočného zaťaženia
 • pri montáži nie sú potrebné ukľudňujúce dĺžky U0 D0
 • pre montáž do horizontálneho alebo vertíkálneho potrubia
 • vodomer s rádiokomunikáciou pre walk-by/drive-by
 • možnosť diaľkového výstupu

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Q3

DN

MAP

(PN)

Rozsah

R=Q3/Q1

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

rádiofrekvencia 433 MHz

Cordonel 050 L200 Q3 040 R1000 433MHz *

40

50

16

1000

200

990

 

* Ďalšie prevedenia budú postupne dopĺňané

Typ

Obj. číslo

Cena €/1 ks

modul impulzného výstupu

cpa 01

96011899

110

 

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Koncový bod merania Cordonel je súčasťou rádiového systému SensusRF a pre získanie dát z tohto meradla sú potrebné komponenty, ktoré sú uvedené na strane 11.

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Komponenty pre odpočty inteligentných meradiel

 
   

 

 

 

Obj. číslo           Cena €/1 ks

           
     
   
     
 
 

Komunikačné moduly

PulseRF 868 MHz

Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom

AMRDA01B

50

PulseRF HRI-A3 868MHz

Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom s HRI modu­lom A3 pre detekciu spätného prietoku

AMRDB01B

79

PulseRF 433 MHz

Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom

AMRDA11B

50

PulseRF HRI-A3 433MHz

Rádiotransponder IP68 pre 1 merač s impulzným výstupom s HRI modu­lom A3 pre detekciu spätného prietoku

AMRDB11B

79

SensusRF Compact 868 V.01

rádiový modul je kompatibilný s domovými vodomermi pripravenými pre HRI

AMRFA01B

69

Príslušenstvo

Káblová spojka IP68

181784

9

 

Komponenty pre mobilné odčítanie

SIRT - Sensus RF rádiomodem, 868 MHz, s Bluetooth rozhraním vrátane sieťového adaptéra a USB kábla

04410531

790

SIRT - Sensus RF rádiomodem, 433 MHz, s Bluetooth rozhraním vrátane sieťového adaptéra a USB kábla

04410538

790

 

Príslušenstvo k SIRT-u

Externá anténa pre SIRT 868 MHz

04410534

204

Externá anténa pre SIRT 433 MHz

04410537

204

12V adaptér pre SIRT

04410530

na vyžiadanie

 

Komponenty pre pevnú sieť

Repeater zosilnovač signálu 868 MHz

04410580

59

Repeater zosilnovač signálu 433 MHz

04410581

59

Gateway - komunikačná brána 868 MHz

04410547

1590

Gateway - komunikačná brána 433 MHz

04410548

1590

SIRT Repeater Gateway

Upozornenie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus,

tel.číslo: +421 908 782 379

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Mobilná aplikácia pre diaľkové odpočty meradiel so SensusRF rádio

 • súbor aplikácií pre diaľkový odpočet dát z meradiel využitím smartphonov alebo tabletov komunikujúcich s meradlom prostredníctvom Sensus SIRT
 • súbor sa skladá z 5 aplikácií
 • každá aplikácia môže byť využívaná samostatne alebo v kombinácii s ďalšími
 • užívateľsky príjemný, modulárný súbor aplikácií
 • súbor aplikácií pre počiatočnú inštaláciu meradla, riadenie pochôdzok odpočtov a správa dát
 • konfigurácia a odpočet akéhokoľvek SensusRF koncového bodu
 • nie je potrebná žiadna infraštruktúra- postačuje iba server a aplikácia Collectíon mobile
 • kompatíbilný s väčšinou Android smartphonov a tabletov
 • dostupné i ako hostované riešenie v datacentre

Typ

Obj.číslo

Cena

Diavaso Collectíon Mobile - aplikácia pre tzv. pochôdzkový odpočet dát

licencia do 1000 meradiel

184511

2 600 Eur / licencia

podpora - údržba

 

550 Eur / ročne

licencia do 5000 meradiel

184512

3 500 Eur/ licencia

podpora - údržba

 

650 Eur / ročne

licencia do 20000 meradiel

184513

4 600 Eur / licencia

podpora - údržba

 

750 Eur / ročne

neobmedzená licencia

184514

8 100 Eur/ licencia

podpora - údržba

 

1 400 Eur / ročne

trial verzia do 500 meradiel

 

250 Eur/ 6 mesiacov

Diavaso Configuratíon & Service - aplikácia pre odpočet a konfiguráciu meradla

184515

690 Eur / zariadenie

SensusRF Finder - aplikácia pre detekovanie, lokalizáciu meradla v rozsahu dostupností

184508

330 Eur / zariadenie

Diavaso Collectíon Statíon - aplikácia pre drive-by odpočty

184509

690 Eur / zariadenie

Diavaso Datalogger

18 45 16

690 Eur / zariadenie

Diavaso Collectíon Mobile - Server hostíng

na vyžiadanie

 

Upozornenie:

       
     
 
   


Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379


Systém odčítania meračov cez pevnú sieť M-BUS

 
   

 

 

Typ

Obj. číslo

Cena Eur/1 ks

M-Bus Prevodník

PadPuls M2C (IM003GCB), 2-Kanal (1,35 Ah-Batéria, montáž na koľajničku)

184008

126

M-Bus Prevodník úrovní Micro Master MR 003 s USB interface (pre 10 meračov)

182026

272

M-Bus Úrovňový prevodník

CMe2100 GSM/GPRS M-Bus Master

184090

366

CMe3000 TCP/IP M-Bus Master

184091

345

M-Bus úrovňový prevodník CMeX13S M-Bus Master 256 Slaves ( pre max. 250 meračov)

184106

984

M-Bus úrovňový prevodník CMeX11S M-Bus Master64 Slaves ( pre max. 64 meračov)

184105

425

Micro-Master CMe2100 CMeX CMe3000

MR 003

*                                              .                                                K •

. ----------------------------

-                                                         nn

****                                                                                                     .. ŕ; ‘ -                                                                             ižä

Upozornenie:

 

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

 
   

               
     
     
   
         
 
 


Frekvenčný prevodník Diaľkové počítadlo Príslušenstvo

Frekvenčný prevodník

 

 

Frekvenčný prevodník FM-1D/K

182021

257

Frekvenčný prevodník FM-2D/K

182084

398

Diaľkové počítadlá

 

 

Diaľkové počítadlo CDZ/F (IP 68)

182041

199

Diaľkové počítadlo TR 100

829372

93

Diaľkové počítadlo CODEX 520

820522

158

Nástenný adaptér pre diaľkové počítadlo TR100 a CODEX250

181786

62

Tranzistorové relé

 

 

Tranzistorové relé KFA6-SR2-EX1 s jedným kanálom

820529

193

Typ

Obj. číslo Cena €/1 ks

FM-1D/K FM-2D/K Diaľkové počítadlo TR100

 

Upozorne nie:

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Zapisovač nameraných hodnôt CDL

 • kontrola vodovodných sietí
 • zaznamenávanie priebehu spotreby
 • zaznamenávanie výšky vody v studni
 • zaznamenávanie priebehu prietoku a tlaku
 • zaznamenávanie teplotných zmien

Typ

Obj. číslo

Cena €/1 ks

Zapisovač

Zapisovač CDL-Data-Logger

 

CDL - 1U

182035

517

Zapisovač CDL-Data-Logger

 

CDL - 2U

182033

614

Zapisovač CDL-Data-Logger

 

CDL - 4U

182031

730

Vysielače impulzov, senzory a snímače

 

 

 

 

R 02.2 k CDL

130°C

 

114717

41,20

RD 022 k CDL

50°C/130°C

 

182053

46,20

OD 06 k CDL

50°C/130°C

 

182054

124

OD 07-L k CDL

50°C

 

182062

229,2

OP 07-L k CDL

40°C

 

182066

131,30

Tlakový snímač

CDL-DS, 0-10bar

 

182056

901

Hydrantový konektor

CDL-Hycon , 3/8"

 

828034

444

Hydrantový konektor

CDL-Hycon , 1/4"

 

828659

404

Hladinový snímač

CDL-FS, 0-10m (L=15m)

 

182046

1409

Proudový interface

CDL-IF, 0-20mA

 

182047

110

Proudový interface

CDL-IF, 4-20mA

 

182048

141

Konektor

CDL-konektor

 

180075

20

Napájacia jednotka

CDL-Power 230 / 12 V

 

826106

84

Teplotné interface

CDL-TI, 0-50°C

 

115911

98

Teplotné interface

CDL-TI, 0-130°C

 

115912

100

Modem

CDL-Modem 230 V

 

 

257

CDL Modem pripojovací kábel

CDL-Mod kabel

 

115314

91

Batériový modem

CDL-Bateriový modem

 

182030

1484

CDL - predlžovací kábel

 

 

182091

104

Spracovanie dát v PC

Software - nová licencia

CDLWin4

 

181459

412

Upgrade z CDLWin3.X na CDLWin4

 

 

181460

412

CDL / PC-Kábel

9/25-pins

 

114652

195

Redukcia RS 232 / USB

 

184408

21

 

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus,

tel.číslo: +421 908 782 379

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Komunikačná a záznamová jednotka pre zber dát

- batériové alebo sieťové napájanie

- zber a prenos dát z meradiel vybavených rozhraním M-Bus, MiniBus alebo impulzným výstupom (reed, opto)

- meranie a prenos analógových veličín (tlak, teplota,...)

- snímanie a prenos digitálných vstupov (poruchové čidlá, vstup do objektu ...)

- vstavaný datalogger

- možnosť konfigurácie na diaľku prostredníctvom SMS alebo nadradeným systémom

- možnosť naprogramovania jednotky v zmysle požiadaviek užívateľa (nastavenie časových intervalov, vstupných impulzných

a analógových parametrov, ...)

- IP 68

Typ

Obj. číslo

Cena €/1 ks

GSM MODEM*

GSM modem RS381

batériové napájanie

vrátane antény

94022753

700

GSM modem RS431

sieťové napájanie

vrátane antény a zdroja

94020960

480

 

* Náklady spojené s montážou, uvedením do prevádzky, zaškolením a taktiež dopravné náklady budú kalkulované na základe konkrétnej požiadavky.

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

                   
     
     
     
 
 
 
     
   
 


Pochôdzkový systém odpočtu bytových meračov

 • rádiový odpočet bez vstupu do bytu

-jednoduchá montáž

 • pamäť odčítaných dát za posledných 18 mesiacov
 • nastaviteľný deň uloženia mesačných údajov
 • vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 • jednoduchá integrácia nových meračov do už existujúceho systému odpočtu
           
           

rádiomodul pre bytový vodomer Residia

Residia-R

94022526

22

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

HCA RS-R

 

28

rádiomodul pre pripojenie až 4 meračov s impulzným výstupom

PC4-R

94022587

98

 

Komponenty pre pochôdzkový odpočet

ZET810

USB zariadenie pre konfiguráciu rádiomodulov, pre pochôdzkový zber dát a pre servis

94022533

180

Anténa 868MHz

anténa pre dosiahnutie vyššej spoľahlivosti odpočtu

94022695

120

Párovací program pre prvotné spárovanie vodomeru s rádiomodulom

-

súčasť

ZET810

Odpočtový program pre pochôdzku

-

súčasť

ZET810

Residia+ Residia-R ZET810 PC-4R

Lokálny automatizovaný zber dát z meračov s výstupom wM-Bus

- štandardné zaznamenávanie 1 odpočtu denne

- základný prehľad o stave odberných miest a pre fakturačné účely

 • dáta sú uložené v pamätí centrály
 • možnosť pripojiť sa k centrále cez Wi-Fi rozhranie za účelom vizualizácie / exportu / vytlačenia uložených dát
 • vizualizácia dát v jednoduchej tabuľkovej a grafickej forme
 • možnosť doinštalovania dodatočných prijímačov / wM-Bus repeatrov za účelom rozšírenia rádiového dosahu
 • veľká kapacita pamäte - napr. pre odpočty zo 60 bytov (každý byt 8 meračov, odpočet 1x za deň) po dobu minimálne 15
           
           


rokov

rádiomodul s protokolom wM-Bus pre bytový vodomer Residia

           
           

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov s protokolom wM-Bus

Residia+ Residia-R

Repeater PoE

Repeater wM-Bus R-M-LR

Centrála

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Repeater PoE

zosilňovač signálu, káblovo napájaný cez centrálu

 

160

Repeater wM-Bus R3-B

zosilňovač signálu, batériové napájanie

94022873

315

Repeater wM-Bus R-M-LR

zosilňovač signálu, sieťové napájanie

 

390

Centrála Standard

funkčná s min. 1 zosilňovačom Repeater PoE , pre max. 4 zosilňovače

 

545

Centrála Plus

funkčná s min. 1 zosilňovačom Repeater PoE , pre max. 8 zosilňovačov

 

655

Centrála Kompakt

samostatne funkčná centrála (centrála a zosilňovač v jednom montážnom boxe) , kompatíbilita so zosilňovačom Repeater wM-Bus

 

555

HCA RS-R

28

Komponenty pre vytvorenie lokálnej siete zberu dát


 

On-line Meranie

a Ekonomická Analýza

- Pevná rádiová sieť pre odpočet meradiel spotreby - Merače spotreby (vodomery, merače tepla, elektromery,

plynomery) sú osadené rádiovými modulmi (RF moduly).

- Rádiové moduly odčítajú stav meradiel a následne ho

on-line transportujú cez internetovú bránu do centrálneho serveru.

 • Odčítané údaje v reálnom čase sú automaticky spracovávané, vizualizované v grafoch, tabuľkách a taktiež zálohované

pre ďalšie možné spracovávanie a analyzovanie.

 • Spotreba jednotlivých meradiel zobrazovaná prostredníctvom software OMEA je spotreba v reálnom čase.

Typ

Popis

Obj. číslo

Cena Eur/1 ks

Moduly pre zber dát z bytových vodomerov Sensus

wMBus modul Residia-R

w M-Bus modul pre vodomer typ ResidiaJET, bat.napájanie

94022526

22

Rádiové teplomery

Interiérový teplomer WB868 TI2

wMBus teplomer pre meranie interiérovej teploty

 

42

Repeater - zosilňovač signálu

Repeater wM-Bus R3-B

zosilňovač signálu, batériové napájanie

94022873

315

Repeater wM-Bus R-M-LR

zosilňovač signálu, sieťové napájanie

 

390

Gateway - komunikačné brány*

WB868-RFE-LP-H

Ethernet gateway pre wMBus sieť

94022528

180

WB868-RFG-LP-H

GSM + Ethernet gateway pre wMBus sieť

94022131

230

*BOX-V (potrebný k inštalácii gateway)

Montážny box veľký (obsahuje AC/DC zdroj, anténu, istič,

94021978

110

 

 

DIN-lištu, svorkovnicu, priechodky)

Typ

 

Popis

Obj.číslo

Cena Eur/1 ks

Príslušenstvo

W-A2-TS

Tyčková anténa 900 MHz

94021979

10

W-A2-2M

Tyčková anténa 900 MHz, magnetické uchytenie

94021980

10

W-A2-2N

Nalepovacia anténa 900 MHz

94021981

10

Popis

Obj.číslo

Cena Eur/1 ks/mesiac

OMEA-BD - OMEA aplikácia pre bytové objekty

Používanie softwarovej aplikácie OMEA-BD - cena na jeden meraný údaj **

-

na vyžiadanie

Prevádzková podpora aplikácie OMEA -BD- základný poplatok za objekt **

-

na vyžiadanie

Prevádzková podpora aplikácie OMEA -BD-

poplatok za bytový / nebytový priestor **

-

na vyžiadanie

OMEA-Monitor - OMEA aplikácia pre nebytové objekty

Používanie softwarovej aplikácie OMEA-Monitor - cena za 1 až 3 merané údaje v objekte **

-

na vyžiadanie

Používanie softwarovej aplikácie OMEA-Monitor - cena za každý ďalší meraný údaj v objekte **

-

na vyžiadanie

 

** Náklady spojené s montážou, uvedením do prevádzky, zaškolením a taktiež dopravné náklady budú kalkulované na základe konkrétnej požiadavky.

Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus,

tel.číslo: +421 908 782 379

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH