CENNÍK- MERAČE TEPLA

PolluCom F                            1

PolluCom E                           2

Príslušenstvo k PolluCom   3

PolluTherm kompatibilný

s mechanickým prietokomerným členom 5

Príslušenstvo k PolluTherm                           7

AN 130                                   8

MeiStream FS 90°C              9

WPD FS 130°C                    10

Odporové snímače teploty                                 12

PolluTherm kompatibilný s ultrazvukovým prietokomer. členom 13 PolluFlow                             15

PolluStat                              17

Príslušenstvo k PolluStat  20

Kompaktný bytový merač tepla

pracovný tlak PN 16

- kalorimetrické počítadlo s 8-miestnym LCD displejom

- teplotný rozsah 5 - 105°C, teplotný rozdiel 3 - 100 K

 • teplotný rozsah prietokomernej častí 5 - 90°C
 • možnosť programovania tarify
 • 16 mesač. dátumov uloženia s uloženými hodnotami energie a objemu
 • montáž do potrubia s vyššou alebo s nižšou teplotou
 • montáž do horizontálnej alebo vertíkálnej polohy
 • verzia s oddeleným počítadlom - split, dĺžka kábla 0,3 m
 • možnosť zabudovania modulov M-Bus, impulzný výstup, pre diaľkový prenos údajov (zadať v objednávke, nie je možná dodatočná montáž)
 • možnosť prevedenie s modulom wM-Bus
 • možnosť integrovania data loggera
 • odporové snímače teploty Pt 500, priemer 5.2 mm, dĺžka 45 mm

Typ - formulácia textu pre objednávanie

qp

DN

Dĺžka

kábla

Stavebná dĺžka (mm)

Objednávací

text

Cena €/1 ks

štandardné prevedenie - jeden odporový snímač zabudovaný v prietokomernej časti

- verzia kompakt, montáž do potrubia s nižšou teplotou

PolluCom F qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

 

PolluCom F qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

 

PolluCom F qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

 

- verzia kompakt s komunikačným modulom wM-Bus, montáž do potrubia s nižšou teplotou

PolluCom F /wM-Bus qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

 

PolluCom F /wM-Bus qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

 

PolluCom F /wM-Bus qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

 

- verzia kompakt s komunikačným modulom M-Bus, montáž do potrubia s nižšou teplotou

PolluCom F /M-Bus qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

 

PolluCom F /M-Bus qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

 

PolluCom F /M-Bus qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

 

- verzia kompakt s komunikačným modulom M-Bus a s dvomi vstupmi od externých meračov spotreby s impulzným výstupom, montáž

do potrubia s nižšou teplotou

 

 

 

 

 

 

PolluCom F /M-Bus/ 2P qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

 

PolluCom F /M-Bus/ 2P qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

 

PolluCom F /M-Bus/ 2P qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

 

-verzia split (dĺžka kábla medzi kalorimetrickým počítadlom a prietokomernou časťou 0,3 m), montáž do potrubia s nižšou teplotou

PolluCom F / S qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

 

PolluCom F / S qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

 

PolluCom F / S qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

 

- verzia split (dĺžka kábla medzi kalorimetrickým počítadlom a prietokomernou časťou 0.3 m) s impulzným výstupom, montáž do potru-

bia s nižšou teplotou

 

 

 

 

 

 

PolluCom F / S / FZE qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

 

PolluCom F / S / FZE qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

 

PolluCom F / S / FZE qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

 

* konfigurovateľné prevedenie, pri objednávke zadať text pre objednávanie

 

Kompaktný bytový merač tepla

pracovný tlak PN 16

- kalorimetrické počítadlo s LCD displejom

- teplotný rozsah 5 - 150°C, teplotný rozdiel 3 - 100 K

 • teplotný rozsah prietokomernej častí 5 - 90°C
 • možnosť programovania tarify
 • 16 mesač. dátumov uloženia s uloženými hodnotami energie a objemu
 • montáž do potrubia s vyššou alebo s nižšou teplotou
 • montáž do horizontálnej alebo vertíkálnej polohy
 • verzia s oddeleným počítadlom - split štandardne dĺžka kábla kalorimetr. počítadla 0,3 m
 • možnosť zabudovania modulov pre diaľkový prenos údajov (zadať v objednávke, nie je možná dodatočná montáž)
 • možnosť vyvedenia oboch odporových snímačov teploty - symetrické prevedenie
 • odporové snímače teploty Pt 500, priemer 5.2 mm, dĺžka 45 mm

Typ - formulácia textu pre objednávanie

qp

DN

Dĺžka

kábla

Stavebná dĺžka (mm)

Objednávací

text

Cena €/1 ks

štandardné prevedenie - jeden odporový snímač zabudovaný v prietokomernej časti

- verzia kompakt, montáž do potrubia s nižšou teplotou

PolluCom E qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

30MX1000000O

92

PolluCom E qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

30MX2000000O

92

PolluCom E qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

30MX3000000O

92

- verzia kompakt s komunikačným modulom M-Bus, montáž do potrubia s nižšou teplotou

PolluCom E /M-Bus qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

114

PolluCom E /M-Bus qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

114

PolluCom E /M-Bus qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

114

- verzia kompakt s komunikačným modulom M-Bus a s dvomi vstupmi od externých meračov spotreby s impulzným výstupom, montáž

do potrubia s nižšou teplotou

 

 

 

 

 

 

PolluCom E /M-Bus/ 2P qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

126

PolluCom E /M-Bus/ 2P qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

126

PolluCom E /M-Bus/ 2P qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

126

-verzia split (dĺžka kábla medzi kalorimetrickým počítadlom a prietokomernou časťou 0,3 m), montáž do potrubia s nižšou teplotou

PolluCom E / S qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

102

PolluCom E / S qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

102

PolluCom E / S qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

102

- verzia split (dĺžka kábla medzi kalorimetrickým počítadlom a prietokomernou časťou 0,3 m) s integrovaným Data-loggerom, montáž

do potrubia s nižšou teplotou

 

 

 

 

 

 

PolluCom E / S / Data-logger qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

126

PolluCom E / S / Data-logger qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

126

PolluCom E / S / Data-logger qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

126

- verzia split (dĺžka kábla medzi kalorimetrickým počítadlom a prietokomernou časťou 0.3 m) s impulzným výstupom, montáž do potru-

bia s nižšou teplotou

 

 

 

 

 

 

PolluCom E / S / FZE qp 0,6m3/h 110mm PT500/1,5m

0,6

15

 

110

*

126

PolluCom E / S / FZE qp 1,5m3/h 110mm PT500/1,5m

1,5

15

1,5 m

110

*

126

PolluCom E / S / FZE qp 2,5m3/h 130mm PT500/1,5m

2,5

20

 

130

*

126

* konfigurovateľné prevedenie, pri objednávke zadať text pre objednávanie

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

PolluCom F / PolluCom E Komponenty

 
   

 

Názov

Obj. číslo

Cena €/1 ks

Príplatok za nadštandardné prevedenie

Prevedenie pre potrubie s vyššou teplotou

"X"

0

Prevedenie symetrické - oba odporové snímače teploty vyvedené

"sym m"

15

Dĺžka kábla snímača teploty 5 m

"5 m"

10

Dĺžka kábla snímača teploty 10 m

"10 m"

20

Fyzikálná jednotka tepla v GJ (štandardne v MWh)

"GJ"

0

Batéria so životnosťou 10 rokov

" 10 rokov"

20

Odporový snímač teploty s dĺžkou 45 mm, priemer 5.0 mm

" Sensor 45x5.0"

22

Odporový snímač teploty s dĺžkou 100 mm, priemer 6.0 mm, dĺžka kábla 2 m

" Sensor 100x6.0"

na vyžiadanie

Komunikačné moduly - potrebné objednávať spoločne s meračom, nie je možná dodatočná montáž

Automatické prepínanie medzi vykurovacím a chladiacim režimom

"Teplo-Chlad "

22

Integrovaný data logger

"Data logger "

24

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

PolluCom F / PolluCom E Príslušenstvo

 
   

 

 

Názov

Obj. číslo

Cena €/1 ks

Štandardná montážna sada s guľovými ventilmi

Montážna sada R 1/2” pre Qp 0.6 a 1.5 (vodiace potrubie 110 mm G3/4B, 2x tesnenie, 2 x

guľový ventil IG 3/4”, 1 x guľový ventil IG 1/2” )

68505006

20,30

Montážna sada R 3/4 pre Qp 2.5 (vodiace potrubie 130 mm G1B, 2x tesnenie, 2 x guľový ventil IG 1”, 1 x guľový ventil IG 3/4” )

68505007

27,80

Štandardná montážna sada so závitovými prípojkami pre Qp 0,6 - 1,5

Montážny medzikus G 3/4 x110 mm

78126506

1,82

Pripojovacie časti pre prietokomernú časť DN 15 (1/2”), pár

94001688

5,41

Guľový ventil IG 1/2” (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom

M 10x1

68505027

5,13

Štandardná montážna sada so závitovými prípojkami pre Qp 2,5

Montážny medzikus G 1 x130 mm

78101409

3,2

Pripojovacie časti pre prietokomernú časť DN 20 (3/4”), pár

94014182

6,31

Guľový ventil IG 3/4” (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom

M 10x1

68505028

6,82

Guľový ventil

Guľový ventil IG 1/2” (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom

M 10x1

68505027

5,13

Guľový ventil IG 3/4” (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom

M 10x1

68505028

6,82

Prechodový kus

Prechodový kus Z 1218 pre prechod z 110 mm (G 3/4) na 130 mm (G1)

78104905

4,00

Montážny medzikus

Montážny medzikus G 3/4 x110 mm

78126506

1,82

Montážny medzikus G 1 x130 mm

78101409

3,2

Ponorné puzdro

Ponorné puzdro 1/2” stav. dĺžka 45mm (štandardné vybavenie)

68503355

4,80

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Kombinovaný merač tepla

s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm a mechanickým prietokomerným členom

Merač tepla pozostáva z :

- kalorimetrického počítadla

 • prietokomernej častí (s vysielačom impulzov)
 • páru odporových snímačov teploty
 • páru ponorných puzdier

Prevedenia (verzie) komponentov

 • kalorimetrické počítadlo PolluTherm kompatíbilné s mechanickým prietokomerným členom (batériovo alebo sieťovo napájané)
 • odporové snímače teploty PT 500
 • prietokomerná časť - do qp 10 so závitovým alebo prírubovým pripojením typ AN 130
 • do qp 60 s prírubovým pripojením typ MeiStream FS
 • do qp 600 s prírubovým pripojením typ WPD FS

Kombinácia kalorimetrického počítadla s prietokomernou časťou typ AN 130

 • montáž do horizontálneho potrubia, závitové pripojenie
 • montáž do horizontálneho potrubia, prírubové pripojenie
 • montáž do vertíkálneho potrubia (prúdenie vody zdola nahor alebo zhora nadol), závitové pripojenie
 
   

 

Kombinácia kalorimetrického počítadla s prietokomernou časťou typ MeiStream FS

- montáž do horizontálneho alebo vertíkálneho potrubia

 
   

 

Kombinácia kalorimetrického počítadla s prietokomernou časťou typ WPD FS

- montáž do horizontálneho potrubia alebo vertíkálneho potrubia

 

 

 

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Kalorimetrické počitadlo PolluTherm

kompatibilné s mechanickým prieto- komerným členom

- batériové alebo sieťové napájanie

- pre systémy merania tepla alebo systémy merania teplo/chlad - programovateľný prepínací bod pre prechod z merania chladu na

meranie tepla a obrátene

- možnosť dodatočného zabudovania modulov pre diaľkový prenos dát

 • pre inštaláciu prietokomernej častí do potrubia s nižšou alebo do potrubia s vyššou teplotou
 • pre odporové snímače teploty Pt 500

 

Typ - formulácia textu pre objednávanie

Objednávací

text

Cena €/1 ks

štandardné prevedenia: vodomer v potrubí s nižšou teplotou

Kalorimetrické počítadlo PolluTherm N Pt500

sieťové napájanie

pre odporové snímače teploty Pt 500

pre impulzný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l

iné hodnoty na zvláštnu objednávku

PolluTherm N Pt500 10l

Kalorimetrické počítadlo PolluTherm B Pt500

batériové napájanie

pre odporové snímače teploty Pt 500

pre impulzný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l

iné hodnoty na zvláštnu objednávku

vodomer v potrubí s vyššou teplotou[1]

PolluTherm B Pt500 10l

PolluTherm B Pt500 100l

PolluTherm B Pt500 1000l

PolluTherm N Pt500 100l

PolluTherm N Pt500 1000l

PTHHX05A

185

PTHHX06A

185

PTHHX07A

185

PTHHX01A

165

PTHHX02A

165

PTHHX03A

165

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalorimetrické počítadlo PolluTherm NX Pt500

sieťové napájanie

pre odporové snímače teploty Pt 500

pre impulzný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l

iné hodnoty na zvláštnu objednávku

Kalorimetrické počitadlo PolluTherm BX Pt500

batériové napájanie

pre odporové snímače teploty Pt 500

pre impulzný vstup 10l alebo 100l alebo 1000l

iné hodnoty na zvláštnu objednávku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

 

 

PolluTherm

Komponenty / Príslušenstvo

 
   

 

Typ

Obj. číslo

Cena €/1 ks

komunikačné moduly

Modul M-Bus

68504020

22

Modul M-Bus s dvomi vstupmi pre externé merače spotreby s impulzným výstupom

68504686

48

Impulzný modul pre prenos spotrebované množstva tepla pre prevedenie s batériovým napájaním

68503922

34

Impulzný modul pre prenos spotrebovaného mn. tepla a pretečeného objemu pre sieť. napájanie

68503920

34

sieťové moduly, sieťové napájanie počítadla

Sieťový modul 230 V AC / PolluTherm

pre zmenu batériového napájania na sieťové

68504532

49,50

Sieťový modul 24 V AC / PolluTherm

68504533

69,50

Pridaná cena za nadštandardné prevedenia

Prepínací bod - automatické prepínanie pre systémy teplo/chlad

"PolluTherm H"

22

Fyzikálna jednotka tepla v GJ (štandardne v MWh)

"GJ"

0

Integrovaný data-logger (s batériou 3,6V)

"Datalogger"

24

Batéria D-Zelle 3,6 V ( v prípade objednávky prevedenia s data-loggerom je už v cene)

"D-Zelle"

na vyžiadanie

AN 130

Viacvtokový suchobežný vodomer

prietokomerná časť merača tepla

na teplú a horúcu vodu do 130°C s impulzným

výstupom

pracovný tlak PN 16

- suchobežný, počítadlo nie je zaplavené vodou

- s magnetickou spojkou

-  pre montáž do horizontálneho alebo vertikálneho potrubia pre prúdenie vody zdola nahor alebo zhora nadol

- štandard: hodnota impulzu 10 litrov /impulz (“K10”)

-  nadštandard: hodnota impulzu 1; 2,5 alebo 25 litrov /impulz

- so závitovým alebo prírubovým pripojením

Typ

Qp

DN

PN

Potrubie

Stav.dĺžka (mm)

Obj.číslo

Cena €/1 ks

závitové pripojenie

AN130 015 L165 G3/4 Qp 1,5 M K10

AN130 020 L190 G1 Qp 1,5 M K10

1,5

1,5

15

20

165

190

88189301

88189300

99

109

AN130 020 L190 G1 Qp2,5 M K10

AN130 025 L260 G5/4 Qp3,5 M K10

AN130 025 L260 G5/4 Qp6 M K10

AN130 030 L260 G6/4 Qp6 M K10

AN130 040 L300 G2 Qp10 M K10

AN 130F 020 L105 G1 Qp1,5 M K10

AN 130F 020 L105 G1 Qp2,5 MK10

AN 130F 025 L150 G5/4 Qp3,5 M K10

AN 130F 025 L150 G5/4 Qp6 M K10

AN 130F 040 L200 G2 Qp10 M K10

AN 130S 020 L105 G1 Qp1,5 M K10

AN 130S 020 L105 G1 Qp2,5 M K10

AN 130S 025 L150 G5/4 Qp3,5 M K10

AN 130S 025 L150 G5/4 Qp6 M K10

AN 130S 040 L200 G2 Qp10 M K10

prírubové pripojenie

2,5

3,5

10

1,5

2,5

3,5

10

1,5

2,5

3,5

10

20

25

25

30

40

20

20

25

25

40

20

20

25

25

40

AN130FL L190 DN20 Qp1,5 PN16 M K10

1,5

20

AN130FL L190 DN20 Qp2,5 PN16 M K10

2,5

20

AN130FL L260 DN25 Qp3,5 PN16 M K10

3,5

25

AN130FL L260 DN25 Qp6 PN16 M K10

6

25

AN130FL L260 DN32 Qp6 PN16 M K10

6

32

AN130FL L300 DN40 Qp10 PN16 M K10

10

40

16

16

16

16

Horizontálne

Vertikálne

Vertikálne

Horizontálne

190

260

260

260

300

105

105

150

150

200

105

105

150

150

200

88189500

88189700

88189800

88189801

88189900

88189303

88189503

88189703

88189803

88189903

88189302

88189502

88189702

88189802

88189902

109

119,50

119,50

130

170

130

130

149,50

149,50

230

130

130

149,50

149,50

230

190

88189304

160

190

88189504

160

260

88189704

180

260

88189804

180

260

88189805

200

300

88189904

240

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietokomerný člen meračov tepla na teplú vodu do 90°C pracovný tlak PN 16

DN50 ... DN100

 • vhodný pre horizontálnu i vertikálnu montážnu polohu
 • typovo schválený podľa MID 2004/22/EEC príloha MI004
 • bez nutnosti inštalovať ukľudňujúce dĺžky U0D0
 • počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
 • počítadlo je možné pootočiť o 355°
 • počítadlo pripravené pre HRI-Mei FS
 • stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
 • prenos dát opticky (vysielače impulzov OD) a induktívne (HRI-Mei FS)
 • garantovaná zhoda stavu počítadla s prenesenými údajmi do kalorimetrického počítadla

Typ - formulácia textu pre objednávanie*

qp

DN

PN

Rozsah R=qp/qi

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

vodomer komplet

MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L200 Qp 25

 

50

 

 

200

314

MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L270 Qp 25

25

 

 

270

423

MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L200 Qp 25

65

 

 

200

337

MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L300 Qp 25

 

16

1:50

300

492

MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L225 Qp 60

 

80

225

535

MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L300 Qp 60

60

 

 

300

555

MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L250 Qp 60

100

 

 

250

566

MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L360 Qp 60

 

 

 

360

634

vodomer komplet s modulom HRI-MeiFS

MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L200 Qp 25 /HRI-MeiFS

 

50

 

 

200

389

MEISTREAM FS T90 PN16 DN50 L270 Qp 25/HRI-MeiFS

25

 

 

270

498

MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L200 Qp 25/HRI-MeiFS

65

 

 

200

412

MEISTREAM FS T90 PN16 DN65 L300 Qp 25/HRI-MeiFS

 

16

1:50

300

567

MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L225 Qp 60/HRI-MeiFS

 

80

225

610

MEISTREAM FS T90 PN16 DN80 L300 Qp 60/HRI-MeiFS

60

 

 

300

630

MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L250 Qp 60/HRI-MeiFS

100

 

 

250

641

MEISTREAM FS T90 PN16 DN100 L360 Qp 60/HRI-MeiFS

 

 

 

360

709

* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie

Typ

Obj. číslo

Cena €/1 ks

modul HRI-MeiFS**

Modul HRI-Mei FS 10L/128ms/50-100 3m

MODULMEP

75

vysielač impulzov OD**

- jednoduchá montáž, registrácia spätného toku

OD 02/EX

S117808

84,60

OD 07-24V

S182063

221,20

OD 07-24S

S182064

219,60

Káblová spojka IP68

S181784

9,00

**Pri objednávaní konzultovať s technickým oddelením spoločnosti Sensus, tel.číslo: +421 908 782 379

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Prietokomerný člen meračov tepla

na teplú vodu do 130°C

pracovný tlak PN 16

DN40 ... DN300

 • vhodný pre horizontálnu i vertikálnu montážnu polohu
 • typovo schválený podľa MID 2004/22/EEC príloha MI004
 • ukľudňujúca dĺžka pred meradlom 3xDN a bez požiadavky ukľudňu- júcej dĺžky za meradlom
 • počítadlo je možné pootočiť o 355°
 • možnosť zabudovania 3 vysielačov impulzov ( 2xRD, 1xOD) bez porušenia overovacej plomby
 • pre meranie vysokých trvalých prietokov generovaných napr. čerpadlom ale i veľmi nízkych prietokov v mimošpičkových cykloch

meradlá DN 40, DN 200, DN 250 a DN 300 nie sú určené pre

fakturačné účely, sú vhodné iba pre technologické, infor­matívne meranie, meradlá sú kalibrované výrobcom

prevedenia WPD FS vhodné pre fakturačné účely:

Typ - formulácia textu pre objednávanie

qp

DN

PN

Metrolog.

trieda

Stav. dĺžka (mm)

Obj.číslo

Cena €/1 ks

WPD FS

T130 PN16 DN50 L200 qp 15

15

50

 

 

200

WPFMG07A

272

WPD FS

T130 PN16 DN50 L270 qp 15

 

 

270

WPFMG37A

281

WPD FS

T130 PN16 DN65 L200 qp 25

25

65

 

 

200

WPFMH07A

290

WPD FS

T130 PN16 DN65 L300 qp 25

 

 

300

WPFMH37A

302

WPD FS

T130 PN16 DN80 L225 qp 40

40

80

16

3 / (1:10)

225

WPFMI07A

361

WPD FS

T130 PN16 DN80 L300 qp 40

300

WPFMI37A

366

WPD FS

T130 PN16 DN100 L250 qp 60

60

100

 

 

250

WPFMK07A

403

WPD FS

T130 PN16 DN100 L360 qp 60

 

 

360

WPFMK37A

411

WPD FS

T130 PN16 DN125 L250 qp 100

100

125

 

 

250

WPFML07A

525

WPD FS

T130 PN16 DN150 L300 qp 150

150

150

 

 

300

WPFMM07A

726

 

prevedenia WPD FS pre technologické, informatívne meranie:

Typ - formulácia textu pre objednávanie*

qp

DN

PN

Metrolog.

trieda

Stav. dĺžka (mm)

Cena €/1 ks

WPD FS T130 PN16 DN40 L220 qp 15

15

40

16

3 / (1:10)

220

374

WPD FS T130 PN16 DN200 L350 qp 250

250

200

350

1070

WPD FS T130 PN16 DN250 L450 qp 400

400

250

450

1650

WPD FS T130 PN16 DN300 L500 qp 600

600

300

500

2010

* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Vysielač impulzov

pre vodomer typ WPD FS

- jednoduchá montáž

- pripojenie bez porušenia overovacej značky - možnosť dvoch rozdielnych hodnôt - vysielač impulzov OD registruje spätný tok

Typ

Teplota

Obj. číslo

Cena €/1 ks

RD 02

130°C

S117802

31,10

RD 022

130°C

S117804

22,30

OD 02

130°C

S117807

82,10

OD 02/EX

130°C

S117808

84,60

OD 04

130°C

S117810

101,20

Káblová spojka IP68

 

181784

9

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

 • snímače teploty s odporom 500 fi
 • teplotný rozsah merania 0 - 180°C
 • rozsah teplotnej diferencie 3 - 180 K
 • priemer čidla odporového snímača 5,2 mm
 • dĺžka čidla odporového snímača 45,100 alebo 150 mm
 • dĺžka prívodnej šnúry 1,5/2 , 5 alebo 10 m
 • snímače pre dvojvodičové alebo štvorvodičové pripojenie
 • možnosť predĺženia do 23 m (realizované zákazníkom)
 • určené pre zabudovanie do teplomerového ponorného puzdra

Typ

Obj. číslo

Cena €/1 pár

Platinový teplomer PT 500/45 mm, dĺžka kábla 1,5 m

68505069

32

Platinový teplomer PT 500/45 mm, dĺžka kábla 5 m

68505070

42

Platinový teplomer PT 500/45 mm, dĺžka kábla 10 m

68505071

56

Platinový teplomer PT 500/100 mm, dĺžka kábla 2 m

68504158

44

Platinový teplomer PT 500/100 mm, dĺžka kábla 5 m

68504160

60

Platinový teplomer PT 500/100 mm, dĺžka kábla 10 m

68504162

84

Platinový teplomer PT 500/150 mm, dĺžka kábla 2 m

68504159

48

Platinový teplomer PT 500/150 mm, dĺžka kábla 5 m

68504161

64

Platinový teplomer PT 500/150 mm, dĺžka kábla 10 m

68504163

88

Typ

Obj. číslo

Cena €/1 ks

Ponorné puzdro

Ponorné puzdro pre snímač teploty 45 mm

68503355

4,80

Ponorné puzdro pre snímač teploty 100 mm

68500057

12,20

Ponorné puzdro pre snímač teploty 150 mm

68500058

13,30

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Kombinovaný merač tepla

s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm a ultrazvukovým prietokomerom PolluFlow

Merač tepla pozostáva z :

- kalorimetrického počítadla

 • prietokomernej častí (s vysielačom impulzov)
 • páru odporových snímačov teploty
 • páru ponorných puzdier

Prevedenia (verzie) komponentov

 • kalorimetrické počítadlo PolluTherm kompatíbilné s ultrazvukovým prietokomerom (batériovo alebo sieťovo napájané)
 • odporové snímače teploty PT 500
 • prietokomerná časť ultrazvukový prietokomer so závitovým pripojením do qp 10 alebo s prírubovým pripojením do qp 60

Kombinácia kalorimetrického počítadla s ultrazvukovým prietokomerom so závitovým pripojením do qp 10

- montáž do horizontálneho, vertíkálneho alebo šikmého potrubia

 
   

 

Kombinácia kalorimetrického počítadla s ultrazvukovým prietokomerom s prírubovým pripojením do qp 60

- montáž do horizontálneho, vertíkálneho alebo šikmého potrubia

           
     
 
     
   
 

Kalorimetrické počitadlo PolluTherm

kompatibilné s ultrazvukovým prietokomerom

- batériové alebo sieťové napájanie

- pre systémy merania tepla alebo systémy merania teplo/chlad

- programovateľný prepínací bod pre prechod z merania chladu na meranie tepla a obrátene

- možnosť dodatočného zabudovania modulov pre diaľkový prenos dát - vstupné impulzy od ultrazvukového prietokomera 1 alebo 10 l/imp.

- pre inštaláciu ultrazvukového prietokomera do potrubia s nižšou

alebo do potrubia s vyššou teplotou - pre odporové snímače teploty Pt 500

Typ - formulácia textu pre objednávanie

 

Objednávací

text

Cena €/1 ks

štandardné prevedenia: ultrazvukový prietokomer qp 0,6 - 6 m3 /hod., inštalácia v potrubí s nižšou teplotou

Kalorimetrické počítadlo PolluTherm N Pt500 1l

sieťové napájanie, pre odporové snímače teploty Pt 500, pre impulzný vstup 1 liter/impulz

PTHHX05E

185

 

Kalorimetrické počítadlo PolluTherm B Pt500 1l

batériové napájanie, pre odporové snímače teploty Pt 500, pre impulzný vstup 1 liter/impulz

                 
   
     
           
 
 
   
           
 
 


štandardné prevedenia: ultrazvukový prietokomer qp 10 - 60 m3 /hod., inštalácia v potrubí s nižšou teplotou

neštandardné prevedenia: ultrazvukový prietokomer qp 0,6 - 6 m3 /hod., inštalácia v potrubí s vyššou teplotou

               
   
     
           
 
       
         
 
 
 

neštandardné prevedenia: ultrazvukový prietokomer qp 10 - 60 m3 /hod., inštalácia v potrubí s vyššou teplotou

Kalorimetrické počítadlo PolluTherm N X Pt500 10l

sieťové napájanie, pre odporové snímače teploty Pt 500 pre impulzný vstup 10 litrov/impulzov

Kalorimetrické počitadlo PolluTherm B X Pt500 10l

batériové napájanie, pre odporové snímače teploty Pt 500, pre impulzný vstup 10 litrov/impulzov

PTHHX15E

PTHHX11E

185

165

Príslušenstvo ku kalorimetrickému počítadlu je uvedené na strane 7

Platnosť od 1.1.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Ultrazvukový prietokomer

qp 0,6 - 60 m3/hod.

DN 15 - 100

- metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434 (MID 2004/22/EEG) ,

rozsah 1:100

 • rozsah teplôt 5-130°C
 • žiadne pohyblivé častí v prietokomernej trubici
 • hodnota impulzného výstupu 1 l alebo 10 l/ imp.
 • montáž do horizontálnej, vertíkálnej alebo šikmej polohy
 • v prevedení so závitovým alebo prírubovým pripojením
 • v kombinácii s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm a spárova­nou dvojicou odporových snímačov teploty vhodný pre systémy merania tepla alebo pre systémy teplo/chlad (prevedenie Hybrid)

Typ

qp

DN

Stavebná dĺžka (mm)/ Pripojenie

MET

MAP (PN)

Obj. číslo

Cena €/1 ks

prevedenia pre kombinovaný merač tepla vytvorený kombináciou

PolluFlow qp 0,6 - 6 m3/hod.

PolluTherm N Pt500 1l / PolluTherm N X Pt500 1l alebo PolluTherm B Pt500 1l / PolluTherm B X Pt500 1l (viď strana 14) spárovaná dvojica odporových snímačov teploty PT500/ 45mm alebo PT 500/100mm (viď strana 12)

- závitové pripojenie

PolluFlow L110 G3/4 qp0,6 M K1

0,6

15

110 / G3/4

2

16

88512110

158

PolluFlow L190 G1 qp0,6 M K1

20

190 / G1

88512111

173

PolluFlow L110 G3/4 qp1,5 M K1

1,5

15

110 / G3/4

88512120

158

PolluFlow L190 G1 qp1,5 M K1

20

190 / G1

88512121

173

PolluFlow L130 G1 qp2,5 M K1

2,5

20

130 / G1

88512130

158

PolluFlow L190 G1 qp2,5 M K1

190 / G1

88512131

173

PolluFlow L150 G5/4 qp3,5 M K1

3,5

25

150 / G5/4

88512140

209

PolluFlow L260 G5/4 qp3,5 M K1

260 / G5/4

88512141

209

PolluFlow L150 G5/4 qp6 M K1

6

25

150 / G5/4

88512150

209

PolluFlow L260 G5/4 qp6 M K1

260 / G5/4

88512151

209

- prírubové pripojenie

PolluFlow FL L190 DN20 qp0,6 PN16 M K1

0,6

20

190 / DN 20

2

16

88512112

279

PolluFlow FL L190 DN20 qp1,5 PN16 M K1

1,5

20

190 / DN 20

88512122

279

PolluFlow FL L190 DN20 qp2,5 PN16 M K1

2,5

20

190 / DN 20

88512132

279

PolluFlow FL L260 DN25 qp3,5 PN16 M K1

3,5

25

260 / DN 25

88512142

338

PolluFlow FL L260 DN25 qp6 PN16 M K1

6

25

260 / DN 25

88512152

338

Na vyžiadanie prevedenie “Hybrid” - merač teplo/chlad s príplatkom za nadštandardné riešenie 46,00 EUR

 

Platnosť od 1.1.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Ultrazvukový prietokomer

qp 0,6 - 60 m3/hod.

DN 15 - 100

- metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434 (MID 2004/22/EEG) ,

rozsah 1:100

 • rozsah teplôt 5-130°C
 • žiadne pohyblivé častí v prietokomernej trubici
 • hodnota impulzného výstupu 1 l alebo 10 l/imp.
 • montáž do horizontálnej, vertíkálnej alebo šikmej polohy
 • v prevedení so závitovým alebo prírubovým pripojením
 • v kombinácii s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm a spárova­nou dvojicou odporových snímačov teploty vhodný pre systémy merania tepla alebo pre systémy teplo/chlad (prevedenie Hybrid)

Typ

qp

DN

Stavebná dĺžka (mm)/ Pripojenie

MET

MAP (PN)

Obj. číslo

Cena €/1 ks

prevedenia pre kombinovaný merač tepla vytvorený kombináciou

PolluFlow qp 10 m3/hod.

PolluTherm N Pt500 10 l / PolluTherm N X Pt500 10 l alebo PolluTherm B Pt500 10 l / PolluTherm B X Pt500 10 l (viď strana 14) spárovaná dvojica odporových snímačov teploty PT500/ 45mm alebo PT 500/100mm (viď strana 12)

- závitové pripojenie

PolluFlow L200 G2 qp10 M K10

10

40

200 / G2

2

16

88512160

373

PolluFlow L300 G2 qp10 M K10

300 / G2

88512161

373

prevedenia pre kombinovaný merač tepla vytvorený kombináciou

PolluFlow FL qp 10 - 60 m3/hod.

PolluTherm N Pt500 10l / PolluTherm N X Pt500 10l alebo PolluTherm B Pt500 10l / PolluTherm B X Pt500 10l (viď strana 14) spárovaná dvojica odporových snímačov teploty PT500/ 150mm (viď strana 12)

- prírubové pripojenie

PolluFlow FL L300 DN40 qp10 PN16 M K10

10

40

300 / DN 40

2

16

88512162

509

PolluFlow FL L270 DN50 qp15 PN16 M K10

15

50

270 / DN 50

16

88512170

535

PolluFlow FL L270 DN50 qp15 PN25 M K10

25

88512171

572

PolluFlow FL L300 DN65 qp25 PN16 M K10

25

65

300 / DN 65

16

88512180

606

PolluFlow FL L300 DN65 qp25 PN25 M K10

25

88512181

629

PolluFlow FL L300 DN80 qp40 PN16 M K10

40

80

300 / DN 80

16

88512190

737

PolluFlow FL L300 DN80 qp40 PN25 M K10

25

88512191

778

PolluFlow FL L300 DN100 qp60 PN16 M K10

60

100

300 / DN100

16

88512200

764

PolluFlow FL L300 DN100 qp60 PN25 M K10

25

88512201

806

 

Na vyžiadanie prevedenie “Hybrid” - merač teplo/chlad s príplatkom za nadštandardné riešenie 46,00 EUR

Platnosť od 1.1.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

- metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434 (MID 2004/22/EEG)

 • nominálny prietok qp 0,6 -10
 • rozsah teplôt 5-130°C
 • menovitá svetlosť DN 15 - 40
 • batériové napájanie
 • 2 impulzné vstupy/výstupy (programovateľné)
 • qp 0,6 -6, závitové pripojenie : odporové snímače teploty PT 500, dĺžka 45mm, dĺžka kábla 1,5 m
 • qp 10,závitové pripojenie, qp 0,6 -10, prírubové pripojenie : odporové snímače teploty PT 500, dĺžka 100 mm, dĺžka kábla 2m
 • M-Bus modul EN 13757

Typ

qp

DN

Stavebná dĺžka (mm)/ Pripojenie

MET

Odporový snimač teploty

MAP

(PN)

Obj. číslo

Cena €/1 ks

montáž do vratného potrubia, jednotka merania energie MWh*

- závitové pripojenie

PolluStat

0,6

15

110 / G3/4

2

45 mm,

priemer 5,2 mm,

L 1,5m

16

88513001

173

0,6

20

190 / G1

88513002

210

1,5

15

110 / G3/4

88513011

173

1,5

20

190 / G1

88513012

210

2,5

20

130 / G1

88513021

184

2,5

20

190 / G1

88513022

210

3,5

25

260 / G5/4

88513030

460

6

25

260 / G5/4

88513040

476

10

40

300 / G2

100 mm, priemer 6 mm,

L 2m

 

88513050

596

- prírubové pripojenie

PolluStat

0,6

20

190 / DN 20

2

100 mm, priemer 6 mm

L 2m

16

88513003

345

1,5

20

190 / DN 20

88513013

345

2,5

20

190 / DN 20

88513023

345

3,5

25

260 / DN 25

88513031

581

6

25

260 / DN 25

88513041

598

10

40

300 / DN 40

88513051

676

*Na vyžiadanie prevedenie “Hybrid” - merač teplo/chlad s príplatkom za nadštandardné riešenie 22,00 EUR

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

- metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434 (MID 2004/22/EEG)

 • nominálny prietok qp 0,6 -10
 • rozsah teplôt 5-130°C
 • menovitá svetlosť DN 15 - 40
 • batériové napájanie
 • 2 impulzné vstupy/výstupy (programovateľné)
 • qp 0,6 -6, závitové pripojenie : odporové snímače teploty PT 500, dĺžka 45mm, dĺžka kábla 1,5 m
 • qp 10,závitové pripojenie, qp 0,6 -10, prírubové pripojenie : odporové snímače teploty PT 500, dĺžka 100 mm, dĺžka kábla 2m
 • M-Bus modul EN 13757

Typ

qp

DN

Stavebná dĺžka (mm)/ Pripojenie

MET

Odporový snimač teploty

MAP

(PN)

Obj. číslo

Cena €/1 ks

montáž do prívodného potrubia, jednotka merania energie MWh*

- závitové pripojenie

PolluStat

0,6

15

110 / G3/4

2

45 mm,

priemer 5,2 mm L1,5m

16

88513101

173

0,6

20

190 / G1

88513102

210

1,5

15

110 / G3/4

88513111

173

1,5

20

190 / G1

88513112

210

2,5

20

130 / G1

88513121

184

2,5

20

190 / G1

88513122

210

3,5

25

260 / G5/4

88513130

460

6

25

260 / G5/4

88513140

476

10

40

300 / G2

100 mm, priemer 6 mm,

L 2m

88513150

596

- prírubové pripojenie

PolluStat

0,6

20

190 / DN 20

2

100 mm, priemer 6 mm

L 2m

16

88513103

345

1,5

20

190 / DN 20

88513113

345

2,5

20

190 / DN 20

88513123

345

3,5

25

260 / DN 25

88513131

581

6

25

260 / DN 25

88513141

598

10

40

300 / DN 40

88513151

676

* *Na vyžiadanie prevedenie “Hybrid” - merač teplo/chlad s príplatkom za nadštandardné riešenie 22,00 EUR

 

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

- metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434 (MID 2004/22/EEG)

 • nominálny prietok qp 0,6 -10
 • rozsah teplôt 5-130°C
 • menovitá svetlosť DN 15 - 40
 • batériové napájanie
 • 2 impulzné vstupy/výstupy (programovateľné)
 • M-Bus modul EN 13757

Typ

qp

DN

Stavebná dĺžka (mm)/ Pripojenie

MET

Odporový snimač teploty

MAP

(PN)

Obj. číslo

Cena €/1 ks

montáž do vratného potrubia*, jednotka merania energie MWh, bez odporových snímačov teploty**

- závitové pripojenie

PolluStat

0,6

15

110 / G3/4

2

-

16

88513006

149

0,6

20

190 / G1

88513007

185

1,5

15

110 / G3/4

88513016

149

1,5

20

190 / G1

88513017

185

2,5

20

130 / G1

88513026

185

2,5

20

190 / G1

88513027

185

3,5

25

260 / G5/4

88513035

427

6

25

260 / G5/4

88513045

443

10

40

300 / G2

88513055

543

- prírubové pripojenie

PolluStat

0,6

20

190 / DN 20

2

-

16

88513008

294

1,5

20

190 / DN 20

88513018

299

2,5

20

190 / DN 20

88513028

326

3,5

25

260 / DN 25

88513036

527

6

25

260 / DN 25

88513046

544

10

40

300 / DN 40

88513056

621

 

* Dostupné i prevedenie pre montáž do prívodného potrubia v rovnakej cenovej úrovni

**Na vyžiadanie prevedenie “Hybrid” - merač teplo/chlad s príplatkom za nadštandardné riešenie 22,00 EUR

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

Názov

Obj. číslo

Cena €/1 ks

Štandardná montážna sada

Montážna sada R 1/2” pre Qp 0.6 a 1.5 (vodiace potrubie 110 mm G3/4B, 2x tesnenie, 2 x guľový ventil

IG 3/4”, 1 x guľový ventil IG 1/2” )

68505006

20,30

Montážna sada R 3/4 pre Qp 2.5 (vodiace potrubie 130 mm G1B, 2x tesnenie, 2 x guľový ventil IG 1”, 1 x guľový ventil IG 3/4” )

68505007

27,80

Štandardná montážna sada R1”, 260 mm (1ks vodiace potrubie 260mm G1 1/4B, 2ks guľový ventil

IG 1 1/4”, 2 ks tesnenie, 1 ks guľový ventil IG 1”)

68505009

44,90

Montážna sada R 3/4 pre Qp 0,6- 2.5 (vodiace potrubie 190 mm G1B, 2x tesnenie, 2 x guľový ventil IG

1", 1 x guľový ventil IG 3/4" )

68505024

28,40

Štandardná montážna sada R11/2”, 300 mm ( 1ks vodiace potrubie 300 mm G2B, 2ks guľový ventil

IG 2”, 2 ks tesnenie, 1 ks guľový ventil IG 1 1/2”)

68505011

124,80

Guľový ventil pre priame zabudovanie odporového snímača teploty do meraného média ( k jednému meraču sú potrebné 2 kusy)

Guľový ventil IG 1/2” (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom M 10x1

68505027

5,13

Guľový ventil IG 3/4” (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom M 10x1

68505028

6,82

Guľový ventil IG 1" (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom M 10x1

68505029

10,37

Guľový ventil IG1 1/2” (1ks) - pripravený pre zabudov. odporového snímača teploty, so závitom M 10x1

68505030

35,47

Závitová prípojka

Závitová prípojka R 3/4"

03008504

2,90

Závitová prípojka R 1"

03008509

5,40

Závitová prípojka R 5/4"

03008513

11,00

Montážny kus pre priame zabudovanie odporového snímača teploty do meraného média

Montážny kus pre G 1/2" pre odporové snímače teploty 45/ 5,2

68502316

6,04

Montážny kus pre G 1/2" pre odporové snímače teploty 100 / 6,0

68500831

10,76

Teplomerové puzdro ( k jednému meraču sú potrebné 2 kusy)

Teplomerové puzdro BL 100 mm G1/2"

68500057

12,20

Komunikačný modul

M-Bus zásuvný modul s batériou

68505124

22

Sieťový modul

Sieťový modul 230V - nutné objednať spoločne s adaptérom

68505144

34

Adaptér 24V

68505143

16,50

 

 
   


Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH

* konfigurovateľné prevedenia, pri objednávke zadať text pre objednávanie

Platnosť od 1.4.2020, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH